สพป.ชลบุรี เขต 1>จัดกิจกรรม ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี โดยมีการสวดมนต์และนั่งสมาธิ เพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่บุคลากรและอัตราจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 11 คน และต่อด้วยการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1