สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประชุมการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   มอบหมายในนายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมประชุมการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1