++ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในฐานะผู้แทนสพฐ. ร่วมประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ศธจ.แม่ฮ่องสอน ++

<<    วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ในฐานะผู้แทน สพฐ.และกรรมการ  เข้าร่วมประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยท่านว่าผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  มอบให้นายประจวบ  อาจารพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม   ณ  ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน+   >>ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว//

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน