เยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสุดาพร หงษ์นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เหตุเกิด ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๕ บ้านเสม็ด ตำบลลุมปุ๊ก อำเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นบ้านของ เด็กหญิงเจนจิรา บูชารัมย์  กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ เด็กชายธนันชัย บูชารัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดสว่างบูรพา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอาศัยอยู่กับมารดา และยาย โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน รายละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้บริหาร คณะครู ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ซึ่งได้ระดมทรัพยากรช่วยเหลือแล้วเบื้องต้น จากการสอบถามผู้บริหารยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้