สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

     วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วน มิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่เสนอขอตั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาประถมศึกษาทุกอำเภอ ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา