สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม  “ปลูกต้นไม้   เนื่องในวันเข้าวันเข้าพรรษา   17 กรกฎาคม 2562”

วันที่  12  กรกฎาคม 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหาร/ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรม  “ปลูกต้นไม้   เนื่องในวันเข้าวันเข้าพรรษา   17 กรกฎาคม 2562”    ณ  บริเวณด้านหลังอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่น สวยงาม  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่