สพป.ระยอง เขต ๒ มอบรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีสำหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ ๔

สพป.ระยอง เขต ๒ ประกวดภาพวาดระบายสีสำหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ ๔ “The 4th Painting Contest for Special Students” เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เด็กพิการเรียนรวม ได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม การประกวดมี ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) บกพร่องทางร่างกาย ๒) บกพร่องทางการเรียนรู้ ๓) บกพร่องทางสติปัญญา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดฯ ครั้งนี้