สพป.ระยอง เขต ๒ โดยเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ อบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ในการสอบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ๓) เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในการสอบ O-NET พร้อมนี้ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ ดังกล่าวด้วย

Latest posts by นางชลดา หล้าวงศา (see all)