“ร้อยรัก รวมใจ สายใยผูกพัน” สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) สพม.33 (สุรินทร์)

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำเริง บุญโต  ผอ.สพม.33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรม “ร้อยรัก รวมใจ สายใยผูกพัน” สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) โดยมี นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา กล่าวรายงาน

หลังจากนั้น นายสำเริง บุญโต ได้บรรยายพิเศษ ภาพความสำเร็จ ของ สพม.33  ในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอ ปฐมบรมราชโองการ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พร้อมมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพื่อภาพความงดงามและความสำเร็จของ สพม.33 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมนี้ได้อำนวยอวยพรให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในสหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) ทุกคน มีความสุขกาย สบายใจ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการ

ด้านนายทศพร สระแก้ว ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสิรินธร  โรงเรียนนาดีวิทยา  โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  โรงเรียนพญารามวิทยา  โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ โรงเรียนตั้งใจพิทยาคม  และโรงเรียนท่าสว่างวิทยา กว่า 300 คน ได้พัฒนางานทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิด จะได้แบ่งกลุ่มคุณครูไปพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่วนในภาคบ่าย จะเป็นกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ “ร้อยรัก รวมใจ สายใยผูกพัน” เพื่อมุทิตาจิต เสริมขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562 นายทศพร กล่าว

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=437982690387737