สพป.เชียงราย เขต 2 จัดอบรม ”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรม เรื่อง ”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่2/61 ”เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ครู นักเรียน บคุลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม2562 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

คลิปวิดีโอ

https://www.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10211821393450881/