กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มอบอาคารต้านแผ่นดินไหว คุซาโนะเนะ ให้โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว จ.เชียงราย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ประธานในพิธีตัวแทนฝ่ายไทย

นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีนายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว กล่าวรายงานการก่อสร้าง ในพิธีรับมอบ และเปิดป้ายอาคาร KUSANONE

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซาโนะเนะ) (รากหญ้า) อาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหว 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 4 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ทางการศึกษาต่างๆ โรงอาหาร และห้องน้ำให้แก่โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เป็นมูลค่า 7,303,000 บาท

โครงการ (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects: KUSANONE) โรงเรียนอนุบำลแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลำว จ.เชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เทศบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

คลิปวิดีโอถ่ายทอดสด

https://www.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10211827621686583/