ผอ.สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัด ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา นายจักรพงษ์  แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

นำคณะข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยนายมนตรี บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน     (สัยอุทิศ) นำคณะข้าราชการครู และนักเรียนร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย  ณ วัดพงษาราม และวัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา