โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 59 ปี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบ 59 ปี โดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กล่าวรายงาน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561