สพป.ลพบุรี เขต 1>ต้อนรับคณะ สพป.สระบุรี เขต 2 เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ย้ายมาจาก สพป.สระบุรี เขต 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการ สพป.สระบุรี เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และต้อนรับ นางสาววรรณา นาเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เดิมสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)