สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 2/2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ และศึกษานิเทศก์ ณ หอประชุมโรงแรมทองเพกา เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานสู่สถานศึกษา ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มีการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ เนื่องจากบ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีไฟ