สพป.พิษณุโลก เขต 1 รณรงค์ “ปลูกปอเทืองวันนี้ บานอีกที วันพ่อ”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปลูกปอเทืองวันนี้ บานอีกทีวันพ่อ”  สนับสนุนการจัดงาน “วันดินโลก” ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561  ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศาลากลาง ทุกจังหวัด ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก