ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “ความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาไทย”  

นายธนชน  มุพาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “ความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาไทย”   ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองปักไหมงาม   สังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต 3   จำนวน 250  คน   ในวันที่ 15 กรกฎาคม  2562   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา     เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบความรู้และความเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป