ประชุมบอร์ดบริหาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

           วันที่ 15  กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์    ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ดังนี้  (1) รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  (2) ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม   ณ   ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อแจ้งและหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งการติดตามงานในไตรมาสสุดท้ายของปี