สพม.34 ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะทีมบริหารองค์กร และบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยให้ยั่งยืนสืบไป ณ วัดแม่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่หยวก