สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อกรัง หลังที่ 3 ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียน จำนวน 4 หลัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายประทีป ทองด่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านให้กับเด็กชายกฤตวิทย์ เอียดตน นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อกรัง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาหรือตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มั่งคงและปลอดภัย จำนวน 4 หลัง งบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้จากการขอรับเงินสนับสนุนและระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา จากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนืธืเพื่อการกุศลต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดยจัดสร้างบ้านดังกล่าวพร้อมทั้ง สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ราคาประมาณหลังละ 100,000 บาท ในการนี้มีตัวแทนจากอำเภอพุนพิน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายสุทิน ศุภวิบูลลาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกรัง กล่าวรายงานและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2