สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดตาแขก บ้านโนนเสลา โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี