สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562 ของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวว่าในวันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ในเวลา 06.00 น. พิธีเวียนเทียน เวลา 07.00 น. และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในเวลา 08.00 น. …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาวศิริพร ชื่นแช่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)