สพป.ชัยภูมิ เขต2 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเนรมิตศึกษา โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิและวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 65 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ทักษะลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและสามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป