สพม.36 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  เวลา 7.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 มอบหมายให้ นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการและคณะ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว