สพม.36 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม  2562 เวลา 9.00 น.  นายมนต็ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นางวารุจี วุฒินันท์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว