การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. (Cluster)

วันที่ 18 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร   กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) ครั้งที่ 1 /2562  ณ  ห้องประชุมพวงเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1   โดยมี นายทองปอนด์ สาดอ่อน   ที่ปรึกษา Cluster 16  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ในการประชุม / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว