พิธีปิดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธิปิดการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมให้โอวาทและให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 5 พร้อมคณะดำเนินงานโครงการ คณะวิทยากรพี่เลี้ยง นำโดยนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 ให้การต้อนรับและร่วมพิธีปิดการอบรม ณ เพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด