สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประเมินศักยภาพแบบ  360  องศา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ รอง ผอ.สพท.

วันที่ 19  กรกฎาคม 2562    สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รวม  17  ราย  และคณะกรรมการประเมินฯ  ได้มาจากการจับฉลาก ประกอบด้วย รอง ผอ.สพท. 2  คน/ผอ.สถานศึกษา 7 คน/รอง ผอ.สถานศึกษา 1 คน/ผอ.กลุ่ม/ผอ.ตสน.5 คน/บุคลากรทางการศึกษาอื่น 3 คนและศึกษานิเทศก์  1 คน รวม  19  คน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ   ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่ง สพฐ.กำหนดให้ ผอ.สพท. นำส่งแบบประเมินฯ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  นี้