สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

      วันที่  19  กรกฎาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   มอบหมายให้นางจีระนันท์  แก้วยศชัยภัทร   และนางอัชณา  สิงห์สวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   ให้การต้อนรับ  นายปก  อ่วมเกื้อมิตร ผู้แทนจาก สพฐ.,  นางสาวอมรรัตน์  กองเขน  และนางสาววรรณนิสา  ลือหาร  ทีมงานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารสำหรับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  โครงการ  “อายิโนะโมะโต๊ะ  โภชนาการเพื่อเด็กไทย  ก้าวไกลสร้างชาติ”  ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์  สำรวจและเก็บข้อมูลผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ  ที่เสนอของบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร