ผอ.สพม.36 ร่วมพบปะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจัดการเรียนรู้  Stem ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมพบปะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ         ส่งเสริมการพัฒนาจัดการเรียนรู้ Stem ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและสร้างสมรรถนะประชาชนจังหวัดพะเยา    ณ  หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว