สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี  2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 31 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 13.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว