สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ### วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสังกัด สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณริมรั้ว ของ สพป.สิงห์บุรี โดยประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยส่วนกลางกำหนดพื้นที่ในการปลูก ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 6,810 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไป