สพป.ปจ.2 พัฒนาการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ

       วันที่ 21 กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน   สำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ  โครงการยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้เข้าประชุมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ  รวมทั้งสิ้น 125 คน  โดยนางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2