สพป.ชัยภูมิ เขต2อบรมทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9 ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นศูนย์การอบรมผ่านระบบทางไกล กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้่ารับการอบรมคือ ครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9 จำนวน 100 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 200 คน ขับเคลื่อนโครงการโดย ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการให้สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ