สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลดีเด่น

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 รางวัล กิจกรรม ดังนี้ โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่ เกียรติบัตรการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เกียรติบัตรผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 คะแนนเต็ม 100 และทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2