สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้สภานักเรียน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้สภานักเรียน  โดยมีนายประพันธ์  รินพล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการนี้ได้พบปะพูดคุยและแนะแนวทางในการศึกษาและการดำเนินชีวิตให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย  ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2562