สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2