สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 9 และการอบรมทดแทนให้กับโรงเรียนที่ครูเกษียณอายุราชการหรือเปลี่ยนสายงาน รุ่นที่ 1-8 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัด ระดับปฐมวัย จำนวน 63 คน ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2