เลขาธิการ กพฐ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานย้อนหลังของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้สื่อข่าว