การอบรมครูจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการอบรมครูจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดี มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ร่วมในพิธีโครงการอบรมครูจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดี มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ โดยมี ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมการอบรม ประธานในพิธีฯ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์