ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติในโครงการ (Sawasdee Thailand Project 2019)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผอ.รร.บ้านโนนไชยศรี พร้อมด้วย ศน.วาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติในโครงการ (Sawasdee Thailand Project 2019) เข้าพบ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จากนั้น ศน.วาสนา สืบชมภู ได้แนะนำและรายงานว่าโรงเรียนบ้านโนนไชยศรีได้เข้าร่วมโครงการสวัสดีไทยแลนด์ ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษาภาษาอังกฤษ เป็นการเน้นและสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคม ช่วยทำให้มีประสบการณ์ในชีวิตทั้งอาสาสมัครชาวต่างชาติและนักเรียนประสบการณ์ในชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างชุมชน จำนวน 2 คน จากประเทศเวียดนาม ชื่อ Quynh Pham และ ประเทศอินโดนีเซีย ชื่อ Maisarah Salsabila จากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ชื่นชม ศึกษานิเทศก์ที่ได้แนะนำโครงการที่ดี ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และชื่นชมนายอภิรักษ์ สืบชมภู ผอ.รร.บ้านโนนไชยศรี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้าร่วมโครงการนี้ พร้อมกล่าวยินดีและขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี ณ ห้อง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด