สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับการตรวจติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการประกอบด้วยนางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธาน นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์