สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูในเครือข่ายกรมหลวงชุมพร ตามโครงการ “พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตศึกษา” ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม โดยมีข้าราชการครูเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน และได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและข้าราชการครูที่จัดการเรียนการสอนมีผล O-NET ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน