สพป.หนองคาย เขต 1 ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สพป.ลำพูน เขต 1

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำบุคลากรในสังกัดเดินทางศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตาม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”  ในระหว่างวันที่ 20 -22 กรกฎาคม พ.ศ.2562  โดยมี นายสมภพ  ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การปฏิบัติราชการ การบริหารการจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมศึกษาดูงาน จำนวน  42  คน