สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมให้คำแนะนำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมให้คำแนะนำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1 ตามที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สพป.หนองคาย เขต 1 จึงได้กำหนดปฏิทินการให้คำปรึกษาและกำหนดการศึกษาดูงานสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่อไป