สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เมื่อวันที่ 19​ก.ค.62***น.ส.รัตนา​ อยู่​สวัสดิ์​ ผู้อำน​ว​ยการ​สำนักงาน​เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี​ ​เขต​2​
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างการมีวินัย​ ณ​ ห้องประชุม​
ศูนย์วิทยพัฒ​นา​ มสธ.​ จันทบุรี  วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม  เพื่อยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2  จำนวน 150  คน   โดยได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรบรรยายจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี  และนิติกร จาก กลุ่มกฎหมายและคดี ของสพป.จันทบุรี เขต 2