สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ..กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน ซึ่งวันนี้ นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวความดีที่ทำ ก็คือ การคิดที่จะพัฒนาระบบเกี่ยวกับการ ยืม/คืน กพ. ๗ ซึ่งจากการฝึกประสบการณ์ ทำให้เห็นว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามายืม กพ.๗ ในแต่ละวันค่อนข้างมาก ตนเองจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการ ยืม/คืน กพ.๗ ซึ่งตรงกับสาขาที่ตนเรียนมา (เทคโนโลยีสารสนเทศ IT)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการและยังลดขั้นตอนการใช้กระดาษในสำนักงานอีกด้วย โดยการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ IT มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเป็นช่วงที่พัฒนาระบบยุค ๔.๐ พร้อมกันนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แจ้งข้อราชการเกี่ยวข้องให้บุคลากรในสำนักงานทราบ