ผอ.สพม. 36 เข้าร่วมการประชุม”การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพะเยา”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพะเยา” ณ ห้อง Smart Classroom อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว