สพป.ระยอง เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๔-๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญาภา ผลดี นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ ประเภท การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๔-๖ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ จากการประกาศผลฯ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี