มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ “ส่งมอบห้องหนัง เพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 36 ให้กับ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป.ยโสธรเขต 1

 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายเด่น ดับโศก ผู้บริหารมูลนิธิเมเจอร์แคร์ ได้ทำพิธีส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ห้องที่ 36 ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ภายในโรงเรียน โดยมีนายสุวัฒน์  เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการรับมอบ นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาวารีราชเดช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบ นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องกรองน้ำ และชุดอุปกรณ์การเกษตร อาทิ บัวรดน้ำ คราด ให้น้องๆ ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย และใช้อุปกรณ์การเกษตร เพื่อการเรียนรู้ในวิชาเกษตร ซึ่งการมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะผ่านภาพยนตร์การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ที่เป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆกับน้องๆ โดยมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้น้องๆได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม กับกิจกรรม เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม นำน้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุ เข้าชมภาพยนตร์ฟรี มอบทุนการศึกษาประจำปี และการสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานด้วยการนำน้องๆที่ด้อยโอกาสอายุ 6-18 ปี เข้าชมภาพยนตร์ ปีละ 34,000 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ด้อยโอกาสปีละ 5,000 คนโดยนำเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในทุกสาขาของเครือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด